Warstwy kompozytowe

Warstwy kompozytowe wytarzane są w procesach azotowania jonowego i powlekania jonowego PVD. Azotowanie nadaje podłożu wyższą twardość, wpływa korzystnie na stan naprężenia w warstwie wierzchniej, jej zdolność do przenoszenia obciążeń i odporność na pękanie. Warstwa kompozytowa posiada wyższą twardość, odporność na ścieranie i zatarcie  w porównaniu z analogiczną powłoką PVD.

Świadczymy usługi procesów łączonych niskotemperaturowego azotowania jonowego (420ºC – 480ºC) i powlekania PVD. Procesy stosowane są do stali stopowych ulepszonych cieplnie o twardości powyżej 30 HRC. Niska temperatura procesów ogranicza spadek odporności korozyjnej podłoża, zmiany wymiarów i kształtu wyrobów.