Zastosowania

Powłoka Surf

Zastosowania

Obróbka wiórowa

Kształtowanie / Wykrawanie / Formowanie

Części maszyn

Inne

 

AlTiSiN

Wiercenie, toczenie i frezowanie żeliw, stali  wysokostopowych, nierdzewnych, stopów niklu. Do pracy z dużymi szybkościami, na sucho lub w warunkach ograniczonego chłodzenia.

 

AlCrN

Frezowanie niskostopowych stali i żeliw o wysokiej twardości. Do pracy z dużymi szybkościami, na sucho lub w warunkach ograniczonego chłodzenia.

Kucie na gorąco stali. Kształtowanie i wykrawanie na gorąco i na zimno.

 

AlTiN

Wiercenie, toczenie i frezowanie żeliw, stali  wysokostopowych oraz stopów niklu. Do pracy z dużymi szybkościami, na sucho lub w warunkach ograniczonego chłodzenia.

 

TiAlN

Skrawanie stali, żeliw i stopów niklu z średnimi i niskimi szybkościami. Komórka z boku: Kształtowanie i wykrawanie blach stalowych.

 

TiSiN

Wiercenie, toczenie i frezowanie stali niskowęglowych i żeliw z dużymi szybkościami, na sucho lub warunkach ograniczonego chłodzenia.

 

TiN

Wiercenie i frezowanie stali niskowęglowych.

Ochrona formy przed ścieraniem i tworzywa przed zabrudzeniem.

Farmacja, przetwórstwo żywności – ochrona przed ścieraniem i zabrudzeniem.

Medycyna.

Dekoracja.

 

TiCN

Wiercenie, frezowanie, gwintowanie brązów, mosiądzów i tworzyw sztucznych.

Tłoczenie blach ze stali węglowych i nierdzewnych.
Kucie na zimno. Wykrawanie.

 

TiZrN

Ochrona przed ścieraniem luźnym ścierniwem.

 
 

 

CrN

Skrawanie miedzi.

Ułatwione uwolnienie wtrysku. Ochrona powierzchni formy przed zużyciem chemicznym i ścieraniem.

Ochrona przed korozją i ścieraniem.

Dekoracja.

 

CrCN

Skrawanie materiałów drewnopochodnych.

Zabezpieczenie przed zatarciem powierzchni formy nie wchodzących w kontakt z tworzywem sztucznym.

Ochrona przed ścieraniem.
Nadanie własności poślizgowych.

 

CrTiN

Wiercenie i frezowanie stali niskowęglowych z średnimi szybkościami.

Ochrona powierzchni formy przed zużyciem chemicznym i ściernym.
Materiały ceramiczne – zabezpieczenie formy przed ścieraniem i korozją.

 

CrZrN

Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium.
Kucie na zimno stopów aluminium i brązu.

 

ZrN

Medycyna: narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne, endoprotezy.
Dekoracja: sztuczna biżuteria, okucia, armatura.

 

ZrCN

Wiercenie, frezowanie, gwintowanie stopów aluminium i tytanu.

Tłoczenie blach ze stopów aluminium i tytanu.
Kucie na zimno. Wykrawanie.

 

DLC 1

(TiN + TiC/C)

Skrawanie grafitu i kompozytów z włókna szklanego. Gwintowanie stali, brązów, mosiądzów i tworzyw sztucznych.

Kształtowanie i wykrawanie stali, brązów i mosiądzów.

 

DLC 2

(CrN + CrC/C)

Skrawanie drewna. Gwintowanie miedzi.

Zabezpieczenie przed zatarciem powierzchni formy nie wchodzących w kontakt z tworzywem sztucznym.

Zawory silnikowe, bieżnie i kulki łożysk, sprawdziany, tłoczki wtryskiwaczy.

Powłoki znajdują zastosowanie do ochrony wyrobów przed zużyciem ściernym, adhezyjnym, cieplnym i utlenianiem.

Zużycie ścierne. Występuje, gdy w obszarach tarcia współpracujących części znajdują się luźne lub umocowane cząstki ścierniwa albo wystające nierówności twardego materiału. Objawia się jako zużycie boczne i kraterowe narzędzi skrawających. Właściwościami decydującymi o ochronie są: twardość, twardość na gorąco.

Zużycie adhezyjne. Występuje podczas sczepiania wierzchołków nierówności i ich niszczenia przez odrywanie cząstek materiału. Zachodzi podczas kontaktu z ciągliwymi materiałami tworzącymi powłoki tlenkowe jak stal kwasoodporna, stopy aluminium czy tytanu. Objawia się tworzeniem narostu na krawędzi skrawającej i nawarstwień obrabianego materiału na narzędziach  kształtujących. Właściwościami decydującymi o ochronie są: małe powinowactwo chemiczne, odporność na utlenianie, stabilność chemiczna.

Zużycie cieple. Występuje w wysokiej temperaturze i objawia się spadkiem twardości wskutek zmian w materiale. Właściwością decydującą o ochronie jest twardość na gorąco.

Zmęczenie cieplne. Występuje wskutek cyklicznych udarów cieplnych. Podczas skrawania przerywanego objawia się powstawaniem pęknięć krawędzi skrawającej. Właściwościami decydującymi o ochronie są: mała przewodność cieplna powłoki, odporność na utlenianie, stabilność chemiczna.

Zużycie chemiczne (Utlenianie). Występuje jako skutek oddziaływania wilgoci i powietrza w wysokiej temperaturze. Objawia się degradacją materiału przez tworzenie kruchych faz tlenkowych i ich usuwanie przez trące powierzchnie.