Wybór powłoki

Rodzaj obróbki

 Materiał obrabiany

(wchodzący w kontakt)

 Zalecana powłoka Surf

 Uwagi

(++)

(+)

Skrawanie

Stale i żeliwa.

AlTiSiN

AlCrN

Inne: AlTiN, TiAlN, TiN.

Stopy aluminium.

ZrCN

ZrN

ZrCN do 12% Si, ZrN do 6%Si.

Stopy tytanu.

ZrCN

ZrN

Tworzywa sztuczne.

TiCN

CrCN

Drewno.

AlTiSiN

AlCrN

Inne: DLC 2, CrCN.

Kształtowanie

Wykrawanie

Stal na zimno.

TiCN

TiAlN

Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej.

Stal na gorąco.

AlCrN

CrTiN

Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej.

Stopy aluminium.

ZrCN

ZrN

Stopy miedzi.

ZrCN

ZrN

Stopy tytanu.

ZrCN

ZrN

Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej.

Tworzywa sztuczne.

ZrCN

TiCN

Formowanie

Tworzywa sztuczne.

CrN

CrTiN

Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej.

Stopy aluminium.

CrZrN

CrN

Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej.

Materiały ceramiczne.

CrN

CrTiN

Części maszyn

Do przetwarzania żywność i produkcji farmaceutyków.

TiN

Pracujące w środowisku korozyjnym.

CrN

ZrN

CrTiN

Pracujące w środowisku obojętnym.

DLC 2

DLC 1

Inne: CrCN, CrTiN. Zalecane wykonanie na warstwie azotowanej.

Medycyna

Implanty.

ZrN

TiN

Biozgodne.

Narzędzia chirurgiczne, stomatologiczne.

ZrN

TiN

Inne: CrN, TiAlN, AlTiN, CrTiN.

Dekoracja

 

ZrN

TiN

Inne: CrN, TiAlN, AlTiN.

 

Skrawanie. Powłoki chronią ostrze narzędzia przed przegrzaniem, sczepianiem adhezyjnym z materiałem obrabianym, utlenianiem oraz spełniają role bariery dyfuzyjnej przeciwdziałającej mieszaniu się materiałów ostrza i obrabianego. Cechami pożądanymi powłoki mającymi wpływ na trwałość ostrza są:

 • Niski współczynnik przewodności cieplnej.
 • Niski współczynnik tarcia do materiału obrabianego.
 • Niski współczynnik dyfuzji.

Powłoki do narzędzi do materiałów trudno skrawalnych pracują w warunkach dużego obciążenia i wysokiej temperatury. Mechanizmem ich zużycia obok ścierania i utleniania jest kruche pękanie. Cechami powłoki mającymi wpływ na jej trwałość są:

 • Ciągliwość.
 • Wysoka twardość na gorąco.
 • Wysoka temperatura utleniania.

Kształtowanie i wykrawanie. Powłoki chronią narzędzia przed ścieraniem i adhezyjnym sczepianiem z materiałem obrabianym. Poprawiają poślizg materiałów. Cechami pożądanymi powłoki mającymi wpływ na trwałość są:

 • Wysoka twardość.
 • Niski współczynnik tarcia do materiału obrabianego.

O ile narzędzia wykonane są ze stali to istnieje możliwość nadania jej wyższej twardości przez azotowanie ( Warstwy kompozytowe). Wpływa korzystnie na stan naprężenia w warstwie wierzchniej, jej zdolność do przenoszenia obciążeń i odporność na pękanie. Warstwa kompozytowa posiada wyższą twardość, odporność na ścieranie i zatarcie  w porównaniu z analogiczną powłoką PVD.

Formowanie. Powłoki chronią formy przed zwilżaniem materiałem formowanym, ułatwiają rozformowanie i uwolnienie wyrobu, spełniają role bariery dyfuzyjnej przeciwdziałającej mieszaniu się materiałów formowanego i formy, chronią formę przed utlenianie ( korozją) i przed ścieraniem. Cechami pożądanymi powłoki mającymi wpływ na trwałość są:

 • Obojętność chemiczna do składników materiału formowanego.
 • Duży potencjał przeciw zużyciu ściernemu ( twardość, grubość).

O ile formy wykonane są ze stali to istnieje możliwość nadania jej wyższej trwałości przez azotowanie ( Warstwy kompozytowe). Wpływa korzystnie na stan naprężenia w warstwie wierzchniej i odporność na tworzenie cieplnych pęknięć zmęczeniowych.

Części maszyn. Powłoki chronią wyroby prze zużyciem ściernym, poprawiają własności poślizgowe oraz nadają estetyczny wygląd. Cechami pożądanymi powłoki są:

 • Niski współczynnik tarcia
 • Wysoka twardość
 • Kolor, połysk.

O ile wyroby wykonane są ze stali to istnieje możliwość nadania jej wyższej twardości przez azotowanie ( Warstwy kompozytowe). Wpływa korzystnie na stan naprężenia w  warstwie wierzchniej, zdolność do przenoszenia obciążeń i odporność na pękanie. Warstwy kompozytowe posiadają wyższą twardość, odporność na ścieranie i zatarcie w porównaniu z analogiczną powłoką PVD.

Medycyna. Powłoki chronią przed zużyciem ściernym nie powodując reakcji odrzucenia i alergicznych. Powierzchnie z powłoką wykazują lepsze własności antyseptyczne.

Dekoracja. Powłoki nadają estetyczny wygląd, chronią przed zarysowaniem i zmatowieniem.